Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Presentasjon av pilotmodellen

Satellittene i pilotkommunene er lokalisert på sykehjem, kommunens helsehus eller omsorgssenter og bemannet med sykepleiere som har utvidet sin stilling på sykehjemmet.

Det interkommunale legevaktdistriktet er organisert i tre nivå. Legevaktsatellittene er på nivå 3. Nivå 2 er daglegevakt i alle kommunene og nivå 1 er vertskommunen med legevaktsentral 24/7, se figur 1.

Figur som viser organisering av pilot legevakt
Figur 1: Organisering av pilot legevakt.

Pasientflyten i piloten skjer ved at alle henvendelser går til legevaktsentralen, som vurderer henvendelsen. Pasientene som henvises videre til time på satellitter, er henvendelser med lav hastegrad, men pasienten har behov for undersøkelse eller behandling som ikke vente til neste dag. På satellitten møter pasienten en sykepleier som undersøker og/eller behandler og ved behov kobler opp en videokonsultasjon med lege i den sentrale legevaktsentralen.

Begge distriktene startet med planleggingsperiode der de lokale prosjektorganisasjonene ble etablert og lokalt forankret i ledelsen i alle de berørte kommunene og de to helseforetakene. Opplæringspakker ble utviklet og aktørene, sykepleiere og leger gjennomgikk felles opplæring. Sunnfjord og Ytre Sogn IKL startet opp satellittkommunene mellom september og desember 2019. Romsdalsregionene etablerte ny interkommunal legevakt lokalisert i Molde samtidig med pilotprosjektet. Molde IKL startet opp i løpet av 2020 med to satellittkommuner i februar og to i september. Pilotperioden ble avsluttet i 2022.

Siste faglige endring: 31. mars 2023