Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Formål

Formålet med Fyrtårnprosjektet er å bedre kvaliteten på registrering av skader etter trafikkulykker, og få en tilnærmet komplett oversikt over alle hardt skadde og over et representativt utvalg av lettere skader. Denne oversikten kan anvendes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å forebygge personskader i trafikken. Fyrtårnprosjektet skal videre sikre god registrering av alle typer skader i enhetene som deltar, og understøtte arbeidet med erfaringsoverføring til relevante enheter som ikke deltar i prosjektet.

Fyrtårnprosjektet skal også bidra til å fremme analyse og bruk av data av alle typer skader og ulykker til samfunnsplanlegging lokalt og nasjonalt, og å legge til rette for forskning på dataene.  Videre skal prosjektet produsere relevante data og formidle disse til rette aktører slik at data og analyser blir et grunnlag for debatter i det offentlige ordskiftet om bl.a. trafikk- og hjemmeulykker lokalt og nasjonalt. Dette er et ledd i at dataene nyttiggjøres. Dette vil kunne bidra til at virksomhetene som er forpliktet til å rapportere inn opplysninger, også øker sin motivasjon for å rapportere. Det vises til et tiår med lav registreringsandel for NPRs personskadedata, noe som har medført at data blir lite brukt som igjen har minsket motivasjonen til å registrere (negativ spiral).

Siste faglige endring: 31. mars 2023