Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Kokker

Matfaglig kompetanse er viktig for at maten skal lages og tilbys på en appetittvekkende måte og samtidig tilfredsstille krav til god ernæringsmessig kvalitet. Det betyr at den som lager, legger opp og serverer maten til brukerne, skal ha generell ernæringskunnskap, kokkekunnskap og kunnskap om mathåndtering. Å ha egne matverter med kjøkken- og matfaglig kompetanse på sykehjemmene fører til et bedre og tryggere mattilbud, bedre matomsorg og frigjøring av tiden til øvrig personell.

Rekrutteringen til matfagene har vært sviktende over mange år samtidig som behovet for matfaglig kompetanse er økende. Regjeringen har satt ned et utvalg som har Regjeringen satte derfor ned et rådgivende utvalg i 2020, som februar 2021 overleverte rapporten «Uten fagarbeidere – ingen matnasjon»[1].

Problematikken er på sikt ekstra bekymringsfull for kjøkken i sykehjem. Når antallet eldre øker vil kun de eldste og mest pleietrengende få plass på sykehjem. Flere eldre enn tidligere vil dermed ha behov for tilrettelagt kost, som følge av allergier, sykdomsbilde eller dårlige tenner. Videre vil behovet for tilrettelagt kost øke blant eldre hjemmeboende. Da er det viktig at kjøkkenpersonell, både på produksjonskjøkken og ute på avdelingene, har god kompetanse om ernæring og spesialkost.

Tabell 9: Antall sysselsatte sjefskokker, kokker og kjøkkenassistenter i omsorgstjenesten, 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Endring i %

2016-2020

2019-2020

Sjefskokker

103

102

105

108

97

-5,8 %

-10,2 %

Kokker

1850

1839

1873

1878

1912

3,4 %

1,8 %

Kjøkkenassistenter

1541

1517

1521

1495

1429

-7,3 %

-4,4 %

Total

3 494

3 458

3 499

3 481

3 438

-1,6 %

-1,2 %

Kilde: Spesialbestilte data fra SSB

 

Siste faglige endring: 13. desember 2021