Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Personell over 55 år

Tabell 18 gir en oversikt over antall og andel sysselsatte som er over 55 år og dermed nærmer seg pensjonsalder. Andelen sysselsatte over 55 år varierer mellom yrkesgruppene. Det har vært en lite heldig økning i perioden 2016 til 2020 blant sykepleiere både med og uten videreutdanning (ekskludert helsesykepleiere og jordmødre) og vernepleiere, mens det har vært en nedgang i andelene innenfor andre kategorier, noe som er positivt. Det har likevel vært en prosentvis økning i antall sysselsatte over 55 år for de fleste stillingskategorier.

Andelen sysselsatte over 55 år er høyest blant sykepleiere med videreutdanning, helsesykepleiere, jordmødre og blant helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeider, alle på rundt 30 prosent. I andre personellgrupper er andelen sysselsatte over 55 år på noe over 15 prosent.    

Tabell 18: Andel og antall sysselsatte 55 år og over av alle sysselsatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fordelt på stillingskategori, 2016-2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Endring i prosentpoeng

2016-2020

2019-2020

Sykepleier u/ videreutdanning

17,5 %

17,7 %

17,8 %

18,0 %

18,3 %

0,8

0,3

5787

6044

6162

6345

6533

12,9

3,0

Sykepleier med videreutdanning eksl. jordmor/helsesykepleier

34,8 %

35,0 %

35,1 %

36,1 %

36,4 %

1,6

0,3

2076

2180

2273

2385

2441

17,6

2,3

Helsesykepleier

32,1 %

31,0 %

31,2 %

30,2 %

29,7 %

-2,4

-0,5

1071

1063

1103

1093

1096

2,3

0,3

Jordmor

39,0 %

36,6 %

32,5 %

33,3 %

31,6 %

-7,3

-1,7

231

238

226

241

238

3,0

-1,2

Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider

34,8 %

34,8 %

34,8 %

34,5 %

33,7 %

-1,0

-0,8

21848

22113

22058

22101

21668

-0,8

-2,0

Personell uten helse- og sosialfaglig utdanning

18,6 %

18,4 %

18,3 %

18,5 %

17,9 %

-0,8

-0,6

12269

12183

12356

12348

11922

-2,8

-3,4

Vernepleier

15,5 %

15,8 %

15,9 %

16,6 %

16,8 %

1,2

0,1

1394

1486

1540

1676

1756

26,0

4,8

Totalt for stillingskategoriene

24,7 %

24,6 %

24,6 %

24,7 %

24,3 %

-0,5

-0,4

44676

45307

45718

46189

45654

2,2

-1,2

Kilde: Spesialbestilte data fra SSB

Som figur 6 viser, hadde Oslo lavest andel sysselsatte helsefagarbeidere/hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere over 55 år (26,2 prosent i 2020). I motsatt ende er det Møre og Romsdal, hvor andelen sysselsatte i samme gruppe over 55 år var på over 40 prosent i 2020. Andelen helsefagarbeidere etter fylke varierer betydelig. Med hensyn til den demografiske utviklingen fremstår dette uheldig.        

Figur 6: Andelen helsefagarbeidere som er 55 år og over i kommunale helse- og omsorgstjenester, fordelt på fylke, 2020
Figur 6: Andelen helsefagarbeidere som er 55 år og over i kommunale helse- og omsorgstjenester, fordelt på fylke, 2020. 
Kilde: Spesialbestilte data fra SSB

Merknad til figur: helsefagarbeider inkluderer hjelpepleiere og omsorgsarbeidere          


 

                    

Siste faglige endring: 13. desember 2021