Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Forskrivning av antibiotika; nesten ingen endring fra 2020 til 2021.

Det publiseres i dag flere nasjonale kvalitetsindikatorer om antibiotika, som kan relateres til kvaliteten i allmennlegetjenestene. Indikatorer om antibiotikabehandling utenfor sykehus er basert på tall fra Reseptregisteret om all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger [1]. Det publiseres både resultater for forskrivning av foretrukne antibiotika og forskrivning av antibiotika totalt.

På tidspunktet for årsrapporteringen for 2021 var ikke resultatene for disse indikatorene publisert. 2021 resultatene omtales derfor nedenfor. Resultatene vises på nasjonalt nivå.  

Figur 4.1 Indikatorer for antibiotikabehandling utenfor sykehus fra 2012 til 2021..png
Figur 4.1 Indikatorer for antibiotikabehandling utenfor sykehus fra 2012 til 2021. Kilde: Reseptregisteret.
 

Figuren viser at forskrivningen av antibiotika har gått ned over tid på samtlige områder. Resultatene for 2021 er tilnærmet uendret fra 2020. Det har var en betydelig nedgang i bruk fra 2019 til 2020. Mye av nedgangen kan trolig tilskrives smitteverntiltak mot covid-19, som også har påvirket annen smitte. Nedgangen over tid har vært lavest for indikatoren som viser forskrivning av antibiotika til kvinner ved urinveisinfeksjon.

 

[1] Noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m.

Siste faglige endring: 27. september 2023