Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Antall LIS1-stillinger

LIS1 er en obligatorisk første del av legespesialiseringen som består av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i en kommune. Våren 2022 var det 1193 søkere til 562 LIS1-stillinger. 569 søkere ble tilsatt. Andelen tilsatte er 48 %.

Antallet LIS1-stillinger skal være basert på tjenestenes faktiske behov og skal bidra til at det blir utdannet et tilstrekkelig antall spesialister. Helsedirektoratet anbefalte i 2019 å øke antallet LIS1-stillinger til 1150 stillinger per år, en økning på 200 nye LIS1-stillinger. I perioden 2020-2021 ble det gradvis etablert og vedtatt midler til 200 nye LIS1-stillinger. I forslag til statsbudsjettet for 2023 er det foreslått å redusere økningen, slik at de siste 31 nye LIS1-stillingene, som skulle hatt oppstart 1.3.2023, ikke blir opprettet.

Som følge av at det uteksamineres flere studenter i juni enn i januar, vil det alltid være flere søkere i søknadsrunden om våren enn om høsten. Vi har derfor valgt å vise søknadsrundene for henholdsvis vår og høst hver for seg. Figur 2.2 viser at antall søkere har flatet ut og grafen viser en liten nedgang i antall søkere siste tre årene etter flere år med tydelig økning. Selv om antall stillinger er økt, er det fortsatt under halvparten av søkerne som blir tilsatt i søknadsrundene på våren.

Figur 2.2 Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til våren 2022..png
Figur 2.2: Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til våren 2022. Kilde: Helsedirektoratets stillingsportal Webcruiter. Merk at det benyttes en sekundær y-akse for prosentandelen som tilsettes.  

 

Siste faglige endring: 27. september 2023