Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Tilskudd til Nasjonal ALIS og veiledning

Kommunene hadde frist 1. oktober 2022 til å søke om tilskudd til ALIS avtaler og/eller veiledning jf. ny nasjonal tilskuddsordning. Formålet med ordningen er å få flere leger til å spesialisere seg i allmennmedisin og gjøre spesialiseringsløpet trygt og forutsigbart for legene gjennom å inngå ALIS avtale med kommunen om tiltak og oppfølging under spesialiseringsløpet. Tilskuddet skal bidra til å dekke kommunens merkostnader ved inngåelse av avtalen.

Det er gledelig å registrere at søknadsmassen er stor og at en stor andel av kommunene har søkt tilskudd og inngått ALIS- avtaler med leger i spesialisering. Søknadsbehandlingen er i gang, men hvor mange ALIS avtaler det er søkt tilskudd til, eller hvor mange kommuner som har søkt, er per nå ikke avklart.

Siste faglige endring: 27. september 2023