Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.3. Økning i antall tilskudd til veiledning av allmennleger i spesialisering

Antall tilskudd til veiledning økte betraktelig i 2021, og til sammen fikk 84 kommuner utbetalt tilskudd til veiledning.

Tilskuddsordningen skal bidra til å kompensere for kommunenes kostnader til veiledning av leger som er under spesialistutdanning i spesialisering i allmennmedisin i ny ordning, i henhold til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger §2. Det er utbetalt tilskudd til veiledning av LIS 3 til 84 kommuner i 2021, en betydelig økning fra 2020. Dette tyder på at antallet leger i spesialisering på ny ordning har økt. Mens utnyttelsen av budsjettet lå på i underkant av 12% i 2019 og 2020, viser tallene for 2021 at utnyttelsesgraden er oppe i 33,3%.

Tabell 4.3: Veiledningstilskudd. Innvilget pr. 31.12.21. Etter kommunestørrelse. Kilde: Tifo

Kommuner/Størrelse

Sum innvilget beløp

Over 100 000 innbyggere

6 291 725

50 000-99 999 innbyggere

2 614 425

20 000-49 999 innbyggere

3 287 146

10 000-19 999 innbyggere

2 182 285

5 000-9 999 innbyggere

5 041 427

2 000-4 999 innbyggere

1 521 080

Under 2 000 innbyggere

244 750

Totalsum

21 182 838

Tabell 4.4: Veiledningstilskudd. Innvilget pr. 31.12.21. Etter fylke.
Kilde: Tifo

Kommuner/Størrelse

Sum innvilget beløp

Agder

615 670

Innlandet

1 337 710

Møre og Romsdal

1 800 920

Nordland

821 150

Rogaland

1 848 495

Troms og Finnmark

2 137 905

Trøndelag

1 751 645

Vestfold/Telemark

1 468 297

Vestland

1 734 590

Viken

3 903 796

Oslo

3 762 660

Totalsum

21 182 838

Sist faglig oppdatert: 02. mars 2022