Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.4. Antall LIS1 stillinger øker

Antallet LIS1 stillinger er økt i 2021, og antall søkere til stillingene har flatet noe ut. Andelen søkere som ble tilsatt høsten 2021 var 58 prosent.

Den norske spesialistutdanningen for leger har en felles obligatorisk første del (LIS1) på 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommune. I statsbudsjett for 2022 er det lagt inn en økning på 62 LIS1-stillinger. Med denne økningen vil vi fra våren 2023 ha nådd målet om en økning på 200 nye LIS1-stillinger.

Antallet LIS1-stillinger skal være basert på tjenestenes faktiske behov og skal bidra til at det blir utdannet et tilstrekkelig antall spesialister. Helsedirektoratet anbefalte i 2019 å øke antallet LIS1-stillinger til 1150 stillinger per år, en økning på 200 nye LIS1-stillinger. I perioden 2020-2021 er det gradvis etablert og vedtatt midler til 200 nye LIS1-stillinger. De siste 31 nye LIS1-stillingene får oppstart 1.3.2023.

I søknadsrunden høsten 2021 var det 916 søkere til 525 LIS1-stillinger. Det var 31 stillingsannonser fordelt på 21 helseforetak. 528 søkere ble ansatt.

Som følge av at det uteksamineres flere studenter i juni enn i januar, vil det alltid være flere søkere i søknadsrunden om våren enn om høsten, og vi har derfor valgt å vise søknadsrundene for henholdsvis vår og høst hver for seg.

Figur 4.4 viser at antall søkere har flatet ut og viser en liten nedgang siste tre årene etter flere år med tydelig økning. Dette kan tyde på at antall LIS1 stillinger i større grad dekker behovet. Selv om antall stillinger er økt var det under halvparten av søkerne våren 2021 som ble tilsatt. For høsten 2021 er andelen tilsatt 58 prosent. Leger med norsk utdanning blir i større grad tilsatt enn leger med utdanning fra EØS-området, som igjen i større grad blir tilsatt enn leger utdannet utenfor EØS-området. Mange av søkerne har utdanning fra utlandet.

Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til høsten 2021.
Figur 4.4: Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til høsten 2021.
Kilde: Helsedirektoratets stillingsportal Webcruiter. Merk at det benyttes en sekundær y-akse for prosentandelen som tilsettes.

Sist faglig oppdatert: 02. mars 2022