Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Økt bruk av e-konsultasjoner hos fastlege

Nesten 30 prosent av alle konsultasjoner i 4. kvartal 2021 var en e-konsultasjon. Sammenlignet med tilsvarende kvartaler i 2019 og 2020 har antallet e-konsultasjoner hos fastlege økt. Siden 2019 har veksten vært svært stor. Telefonkonsultasjoner inngår fortsatt i e-konsultasjonstaksten.

I 4. kvartal 2021 var antallet e-konsultasjoner hos fastlegen 13 prosent høyere enn tilsvarende kvartal i 2020 og betydelig høyere (680 prosent) sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019. Antallet fysiske konsultasjoner er 4 prosent høyere i 4. kvartal 2021 sammenlignet med 4. kvartal 2021, og 13 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019.  

Samlet for hele året har antall konsultasjoner hos fastlegen økt med 11 prosent fra 2019 til 2021. Andel e-konsultasjoner har økt fra 2 prosent i 1. kvartal 2019 til 28,8 prosent i 4. kvartal 2021. Andelen har ligget stabilt rundt 25 prosent siden 4. kvartal 2020. Pandemien har antakelig bidratt til en forsterking av en allerede pågående vekst i bruken av e-konsultasjoner. Mulighet for å skille mellom konsultasjoner ved bruk av video eller telefon og skriftlige e-konsultasjoner ville gitt et enda bedre bilde av utviklingen i kontakten med fastlegen.

Antall e-konsultasjoner og fysiske konsultasjoner med fastlege. Fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021.
Figur 5.1: Antall e-konsultasjoner og fysiske konsultasjoner med fastlege. Fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021. Kilde: KPR.
Utvikling i antall e-konsultasjoner (2ae, 2aek og 2af*) og fysiske konsultasjoner hos fastlege. pr. kvartal. Prosent endring fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021. 1. kvartal 2019 er satt som 0.
Figur 5.2: Utvikling i antall e-konsultasjoner (2ae, 2aek og 2af*) og fysiske konsultasjoner hos fastlege. pr. kvartal. Prosent endring fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021. 1. kvartal 2019 er satt som 0. Kilde: KPR.
*Takst. for tverrfaglig e-konsultasjon (2af) ble tatt i bruk 8.april 2020 som en følge av pandemien. Taksten ble avviklet 1.juli 2021 og deretter gjeninnført 15.desember 2021.

Sist faglig oppdatert: 02. mars 2022