Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Tilskudd til veiledning av allmennleger i spesialisering

Det vil også i 2021 bli delt ut langt mindre midler til veiledning enn budsjettert. Dette kan skyldes at kommunene ikke klarer å skaffe veiledere til LIS3, eller at kommunene av andre grunner ikke søker. 

Tilskuddsordningen skal kompensere for kommunens kostnader til veiledning av leger som er under spesialistutdanning i allmennmedisin i ny ordning. De formaliserte kravene til individuell veiledning er at veileder skal være spesialist i allmennmedisin.

Per utgangen av oktober utgjør utbetalte tilskuddsmidler til veiledning samlet 2,4 mill. kroner. Dette er betydelig mindre enn avsatt. 8 av 10 fylker har søkt og fått innvilget tilskudd. Fylkene Nordland, Rogaland, Viken og Oslo har foreløpig ikke søkt. Frist for å søke veiledningstilskudd i 2021 er 16.november. Per nå er 59,3 prosent av de innvilgede veiledningstilskuddene gitt til landets største kommuner, mens 20,1 prosent er gitt til de aller minste kommunene.

Tabell 2.4 Veiledningstilskudd. Innvilget pr. 31.10.21. Etter kommunestørrelse.

Kommunestørrelse

Innvilget beløp

a.100 000 innb.+

1 448 700

b.50 000-99 999 innb.

86 625

d.10 000-19 999 innb.

414 150

f.2 000-4 999 innb.

492 250

Totalsum

2 441 725

Siste faglige endring: 27. september 2023