Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4LIS1-søknader og tilsatte – statistikk søknadsrunden våren 2021

Antallet LIS1 stillinger fortsetter å øke. I forslag til statsbudsjett for 2022 er det lagt inn en ytterligere økning på 62 LIS1-stillinger, gitt dette vil vi i 2022 nå målet om 1150 LIS1-stillinger pr år. 

Antallet LIS1-stillinger bør være basert på tjenestenes faktiske behov og skal bidra til at det blir utdannet et tilstrekkelig antall spesialister. Helsedirektoratets anbefaling er 1150 LIS1-stillinger pr år, en økning på 200 stillinger fra 2019.

Som et covid-19-tiltak våren 2020 ble det opprettet 100 midlertidige LIS1-stillinger med oppstart 1.9.2020. Stillingene ble gjort permanente fra høsten 2021, hvorav 50 med oppstart høsten 2021 og 50 med oppstart våren 2022. I tillegg ble det opprettet 38 nye faste LIS1-stillinger i region nord, hvorav 19 med oppstart 1.9.2020 og 19 med oppstart 1.3.2021. Disse stillingene kommer i tillegg til de ca. 950 etablerte LIS1-stillingene på landsbasis.

I forslag til statsbudsjett for 2022 er det lagt inn en ytterligere økning på 62 LIS1-stillinger. Halvparten med oppstart høsten 2022 og halvparten med oppstart våren 2023. Da vil vi nå målet om 1150 LIS1-stillinger pr år. 

Figuren under viser at antall søkere til LIS1 stillinger har flatet ut de siste tre-fire årene etter flere år med tydelig økning, og at de nye LIS1-stillingene har ført til at en økt andel av søkerne blir tilsatt.

Som følge av at det uteksamineres flere studenter i juni enn i januar, vil det alltid være flere søkere om våren enn om høsten, og søknadsrundene for henholdsvis vår og høst hver for seg i figuren nedenfor.  I søknadsrunden våren 2021 var det 1240 søkere til 554 LIS1-stillinger. 553 søkere ble ansatt.  Selv om antall stillinger er økt, ble altså under halvparten av søkerne til vårsemestrene 2020 og 2021 tilsatt, og omtrent halvparten av søkerne høsten 2020 ble tilsatt. Mange av søkerne har utdanning fra utlandet. Leger med norsk utdanning blir i større grad tilsatt enn leger med utdanning fra EØS-området, som igjen i større grad blir tilsatt enn leger utdannet utenfor EØS-området.

Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til våren 2021.
Figur 2.2 Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til våren 2021.

Kilde: Helsedirektoratets stillingsportal Webcruiter. Merk at det benyttes en sekundær y-akse for prosentandelen som tilsettes.  

Siste faglige endring: 27. september 2023