Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Tilskudd til ALIS-avtaler

Antallet tilskudd til ALIS avtaler har i 2021 økt betraktelig, og økningen fortsetter utover i tredje kvartal. Det er fortsatt svært få små kommuner som søker om tilskudd.  

En ALIS-avtale er en avtale mellom kommuner med rekrutteringsutfordringer og lege i spesialisering i allmenn-medisin om særskilte tiltak som bidrar til økt trygghet under spesialistutdanningen. Målet er å øke rekrutteringen av fastleger i de aktuelle kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering. I kommende avsnitt omtales tilskudd til ALIS-avtaler gjennom ordningene ALIS-avtaler for fastleger og fastlegevikarer ansatt i kommunen utover et års varighet og ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet. Totalt for begge ordningene er det for 2021 satt av et budsjett på 102 mill. kroner. Tilskudd gitt til ALIS-avtaler gjennom prosjektene ALIS-Nord og ALIS-Vest er holdt utenfor.

Antallet tilskudd til ALIS avtaler har i 2021 økt betraktelig og økningen fortsetter i tredje kvartal. Se tabellene 2.2 og 2.3. nedenfor. Totalt er det per 31.10.21 innvilget 249 tilskudd til ALIS avtaler, og en samlet sum på 59,4 mill. kroner. Til sammenligning ble det i hele 2020 innvilget 71 tilskudd. Det er gledelig å se at utnyttelsen av ALIS tilskudd er økende blant kommunene.

Av 249 tilskudd er 188, det vil si 75,5 prosent gitt til kommuner hvor ALIS har næringsdrift og 61 tilskudd eller 24,5 prosent er gitt til kommuner hvor ALIS er ansatt i kommunen. Det er positivt å registrere at også søknad til tilskuddordningen for ALIS ansatt i kommuner, som er ny i 2021, er økende. Seks av kommunene har mottatt tilskudd både til ALIS med næringsdrift og ALIS til ansatt i kommunen. Så langt i 2021 er det innvilget tilskudd til 40 unike kommuner, en økning fra 25 unike kommuner ved 2. kvartal 2021.

Til tross for økt utnyttelse, har fordelingen av tilskuddet ikke ønsket profil med tanke på kommunestørrelse, sentralitet og geografi. Det er fortsatt svært få små kommuner som søker om tilskudd. Av de 249 tilskuddene er 205 tilskudd, tilsvarende 82 prosent, gitt til store kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, 37 tilskudd, tilsvarende 15 prosent er gitt til kommuner med mellom 5000 og 20 000 innbyggere, og bare 7 tilskudd eller ca. 3 prosent er gitt til små kommuner med under 5000 innbyggere.

Tabell 2.2 Antall tilskudd og beløp innvilget til ALIS i 2021 pr 31.10.21 (eksklusive ALIS-Nord og ALIS-Vest). Etter driftsform og kommunestørrelse.

Kommunestørrelse

Antall næring

Antall Fastlønn

Antall tilskudd

Innvilget beløp næring

Innvilget beløp fastlønn

Sum innvilget beløp

a.100 000 innb.+

82

3

85

22 140 000

960 000

23 100 000

b.50 000-99 999 innb.

26

0

26

6 153 200

 

6 153 200

c.20 000-49 999 innb.

57

37

94

10 561 153

9 520 000

20 081 153

d.10 000-19 999 innb.

8

2

10

1 816 826

480 000

2 296 826

e.5 000-9 999 innb.

11

16

27

2 632 800

3 840 000

6 472 800

f.2 000-4 999 innb.

4

3

7

960 000

360 000

1 320 000

Totalsum

188

61

249

44 263 979

15 160 000

59 423 979

Kilde: TIFO

Tabell 2.3 Antall tilskudd og beløp innvilget til ALIS i 2021 pr 31.10.21 (eksklusive ALIS-Nord og ALIS-Vest). Etter driftsform og fylke.

Fylke

Antall næring

Antall Fastlønn

Antall tilskudd

Innvilget beløp næring

Innvilget beløp fastlønn

Sum innvilget beløp

Agder

38

12

50

8 400 000

2 880 000

11 280 000

Innlandet

25

3

28

5 107 979

720 000

5 827 979

Møre og Romsdal

14

0

14

2 512 800

960 000

3 472 800

Nordland

0

16

16

 

3 820 000

3 820 000

Rogaland

6

0

6

1 440 000

 

1 440 000

Troms og Finnmark

5

13

18

1 200 000

2 940 000

4 140 000

Trøndelag

37

12

49

9 660 000

2 820 000

12 480 000

Vestfold/Telemark

11

0

11

2 383 200

 

2 383 200

Vestland

18

3

21

5 160 000

540 000

5 700 000

Viken

34

2

36

8 400 000

480 000

8 880 000

Totalsum

188

61

249

44 263 979

15 160 000

59 423 979

Kilde: TIFO

Siste faglige endring: 27. september 2023