Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Fastleger som er spesialister i allmennmedisin

Både andel og antall fastleger som er spesialister i allmennmedisin er stort sett uforandret siden 1. kvartal 2021.

Per utgangen av 3. kvartal 2021 er det registrert totalt 4956 fastleger. Herav er 3162, eller 63,8 prosent spesialister i allmennmedisin, mens 1794 tilsvarende 36,2 prosent jobber som fastleger uten å være spesialist i allmennmedisin.

Tabell 2.1 Antall og andel fastleger med spesialisering i allmennmedisin, pr. kvartal

 

2019

2020

2021

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Antall fastleger med spesialisering

2958

2986

2994

3035

3066

3085

3088

3118

3145

3163

3162

Andel fastleger med spesialisering

61,5

62

62

62,5

62,5

62,7

62,6

63,3

63,8

64

63,8

Kilde: FLO

Både andel spesialister og antall spesialister er stort sett uforandret siden 1 kvartal 2021. Andelen fastleger med spesialitet er høyest i kommuner med et høyt antall innbyggere, og synker med synkende innbyggertall.  

Andel fastleger med spesialitet etter kommunestørrelse
Figur 2.1 Andel fastleger med spesialitet etter kommunestørrelse

 

Siste faglige endring: 27. september 2023