4. Moderne lokaler og boformer

4.1 Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger

4.2 Velferdsteknologi

Sist faglig oppdatert: 10. juni 2020