Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.4Personell som felles ressurs

I flere kommuner ser vi gode eksempler på bedre utnyttelse av personell gjennom økt fleksibilitet og helhetlig bruk av kompetanse, turnusplaner og samarbeid mellom tjenester. Felles eierskap til pasientforløp og deling av kompetanse krever omstilling og kulturendring. Nye modeller for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten står sentralt i nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) for perioden 2020–2023. Der inngår også utvikling av helsefellesskap for hvert av helseforetakene med omliggende kommuner. Helsedirektoratet skal, i samråd med tjenestene, utvikle kvalitetsindikatorer og styringsinformasjon for å understøtte helsefellesskapene.

Siste faglige endring: 10. juni 2020