Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.7Mer kunnskap om velferdsteknologi

Å sikre bærekraftige tjenester framover, krever nye arbeidsmetoder der breddekompetanse, tverrfaglig teamarbeid, koordinering og bruk av velferdsteknologi blir viktig. Det nasjonale velferds­teknologi­programmet har som mål å bidra til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftige helsetjenester i kommunene.

Velferdsteknologi innebærer et bredt spekter av løsninger, der ulike brukergrupper og ansatte blir berørt. Nye løsninger som medisineringsstøtte, lokasjonsteknologi og digitalt tilsyn er tatt i bruk av nærmere 150 kommuner gjennom programmet. Dette må utvikles videre. Vi har kunnskap som viser at teknologi bidrar til økt trygghet og mestring for brukerne, men vet mindre om effekten av velferdsteknologiske løsninger for kommunal tjenesteyting.

I regi av Forskningsrådet er det gjort en kunnskapsoppsummering om digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene [1]. Rapporten peker blant annet på at det er lite forskning om negative konsekvenser og langtidseffekter av digitale tjenester og om årsaker til effekt for ulike brukergrupper. Andre aspekter som anbefales for videre studier er: «mer kunnskap om økonomiske effekter, samt mer kunnskap om hvorfor og hvordan de digitale tjenestene fører til positive effekter – slik at løsningene kan optimaliseres både med tanke på brukernes behov og helsevesenet behov for bærekraftige tjenester» (ibid. s30). Det vises også til litteratur som påpeker betydningen av at det i implementeringen trengs større forståelse for hva slags kompetanse som trengs blant ledere og personell for å jobbe med løsningene.

Velferdsteknologiske løsninger har vært gjennom utprøvning og spres nå i kommunene som ledd i arbeidet med nasjonalt velferdsteknologiprogram. Vi trenger mer kunnskap om effekten av tiltakene som løsning på utfordringene i kommunene. Forskning innenfor velferdsteknologiprogrammet indikerer positive effekter. Nye målinger om utbredelse og brukereffekt er under utvikling, og vil bli sentralt i den videre oppfølgingen av programmet.

 

[1] Forskningsrådet (2019) «Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene» [kunnskapsnotat].

Siste faglige endring: 10. juni 2020