Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Vedlegg

10.1 Oversikt over arbeidsgrupper

Ledere av arbeidsgruppene er angitt med uthevet skrift.

Arbeidsgruppe Norge

 • Ingeborg Aaberge, ph.d., lege, immunolog og mikrobiolog, Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Audun Aase, ph.d., immunolog, FHI
 • Randi Eikeland ph.d., lege, nevrolog, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Sørlandet sykehus HF (SSHF)
 • Harald Reiso, dr.med., allmennlege, rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, SSHF
 • Sølvi Noraas, lege, mikrobiolog, Norsk referanselaboratorium for Borrelia, SSHF
 • Svein Høegh Henrichsen, allmennlege, seniorrådgiver, smittevern, Helsedirektoratet
 • Tone Synnestvedt, Norsk Lyme Borreliose-Forening
 • Gro Moen Skjøtt, Norsk Lyme Borreliose-Forening
 • Yvonne Kerlefsen, biolog, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, SSHF
 • Knut Eirik Eliassen, ph.d., allmennlege/førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 • Inger Johanne Wedding Hansen, lege, revmatolog, SSHF
 • Kjersti Widding, lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter
 • Dag Tveitnes, ph.d., lege, pediater, Stavanger universitetssykehus
 • Pascal Brügger-Synnes, lege, infeksjonsmedisiner, Ålesund sykehus, Helse Møre & Romsdal
 • Svein Erik Valle Prinz, fysioterapeut, Lister
 • Oddgeir Tjomsland, rådgiver, NAV Agder

Arbeidsgruppe Sverige

 • Anna J. Henningsson, ph.d., lege, klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin, Region Jönköpings län / Linköpings universitet
 • Pia Forsberg, professor emerita, infeksjonsmedisin, Linköpings universitet
 • Björn Olsen, professor i infeksjonsmedisin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Katharina Ornstein, ph.d., lege, infeksjonsmedisin, Region Skåne
 • Kenneth Nilsson, ph.d., professor i klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Barbro Hedin Skogman, ph.d., lege, pediatri, Region Dalarna / Örebro universitet
 • Ivar Tjernberg, ph.d., lege, klinisk kjemi, Region Kalmar län / Linköpings universitet
 • Johanna Sjöwall, ph.d., lege, infeksjonsmedisin, Region Östergötland
 • Matilda Lövmar, turnuslege, Motala / Linköping Region Östergötland
 • Herjan Bavelaar, lege, klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län
 • Thomas Åkerlund, mikrobiolog, utreder, Folkhälsomyndigheten (observatør)
 • Ulf Törnebladh, medisinsk sakkyndig, Socialstyrelsen (observatør)
 • Karin Söderberg Löfdal, rådgiver, Läkemedelsverket (observatør)

Arbeidsgruppe Danmark

 • Sigurður Skarphéðinsson, ph.d., lege i infeksjonsmedisin, klinisk lektor, Odense Universitetshospital
 • Anne-Mette Lebech, dr.med., lege i infeksjonsmedisin, klinisk lektor, Rigshospitalet
 • Ram Dessau, ph.d., lege i klinisk mikrobiologi, klinisk lektor, Slagelse sykehus
 • Karen Angeliki Krogfelt, ph.d., professor, forskningsleder Statens Serum Institutt
 • Thøger Gorm Jensen, ph.d., lege i klinisk mikrobiolog, Odense Universitetshospital

Arbeidsgruppe Finland

 • Marika Nordberg, ph.d., lege, infeksjonsmedisin, Åland Borrelia Research Group (Mariehamn)
 • Jukka Hytönen, ph.d., lege, professor II i klinisk mikrobiologi, Universitetet i Åbo
 • Mari Kanerva, ph.d., lege, infeksjonsmedisin, Universitetssykehuset i Helsingfors
 • Dag Nyman, professor, lege, Åland Borrelia Research Group (Mariehamn)
 • Olli Vapalahti, ph.d., lege, professor i zoonotisk virologi, Universitetet i Helsingfors
 • Jarmo Oksi, ph.d., lege, professor i infeksjonsmedisin, Universitetssykehuset og Universitetet i Åbo

Styringsgruppe

Svein Høegh Henrichsen, Anna J. Henningsson, Randi Eikeland, Harald Reiso, Gro Moen Skjøtt, Tone Synnestvedt, Ingeborg Aaberge, Marika Nordberg, Sigurður Skarphéðinsson, Yvonne Kerlefsen.

 

Arbeidsgruppe 1 & 3 (Litteratur/diagnostikk)

Ingeborg Aaberge, Audun Aase, Anna J. Henningsson, Sølvi Noraas.

 

Arbeidsgruppe 2 (Pasientforløp)

Knut Eirik Eliassen, Pascal Brügger-Synnes, Dag Tveitnes, Randi Eikeland, Svein Høegh Henrichsen, Inger Johanne Wedding Hanssen.

 

Arbeidsgruppe 4 (Rehabilitering)

Harald Reiso, Kjersti Widding, Svein Erik Valle Prinz, Oddgeir Tjomsland.

 

Redaksjonsgruppen

Svein Høegh Henrichsen, Tone Synnestvedt, Gro Moen Skjøtt, Randi Eikeland, Ingeborg Aaberge, Audun Aase, Knut Eirik Eliassen, Anna J. Henningsson, Sigurður Skarphéðinsson, Marika Nordberg, Kjersti Widding, Harald Reiso (redaktør).

10.2 Modell, anbefalt utredningsforløp

image-20200917170121-1.png

10.3 Mer om rehabiliteringstilbud (Norge)

Oversikt over nasjonale rehabiliteringstilbud i Norge finnes her, og hos Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst. Det er en nasjonal Rehabiliteringstelefon (800 300 61) som rådgir publikum og helseaktører.

Det er naturlig å se på tilbudet for denne gruppen opp mot føringer fra nasjonale kompetansetjenester for:

 1. arbeidsrettet rehabilitering (se mer her)
 2. sammensatte symptomlidelser (se mer her)
 3. CSF/ME (se mer her)
 4. nevropatisk smerte (se mer her)
 5. komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge (se mer her)
 6. læring og mestring innen helse (se mer her)
 7. barn og unge med funksjonsnedsettelser (se mer her)
 8. søvnsykdommer (se mer her)

Sist faglig oppdatert: 18. september 2020