Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.7Nettverkets refleksjoner og anbefalinger knyttet til mulige ofre for menneskehandel uten tilpasset og egnet oppholdssted

Mange ofre for utnyttelse og menneskehandel har hatt opplevelser eller er i en situasjon som som gjør dem utsatt for alvorlige psykiske lidelser, rusbruk eller ulike alvorlige, sammensatte helseproblemer. For enkelte personer har både fysiske og psykiske lidelser kunnet utvikle seg over tid, uten at de har hatt en reell tilgang til behandling. For noen ofre eller personer i refleksjonsperiode, fører dette til behov for tilpassede botilbud. Flere av nettverkets medlemmer erfarer imidlertid at det er liten tilgang til slike tilpassede botilbud, slik det er beskrevet i referatet fra nettverksmøtet 30. november og 1. desember 2022.

Slik situasjonen fremstår i dag, innlegges noen få personer i psykisk helsevern, mens de fleste er for friske for innleggelse og for syke for botilbudene som finnes. Disse personene befinner seg fort uten et eget oppholdssted tilpasset den enkeltes behov. Nettverket anbefaler at alle ofre for menneskehandel og personer i refleksjonsperiode sikres et godt, verdig og tilpasset botilbud, med rett kompetanse hos personalet og en tydelig plan for koordinert samarbeid på tvers av aktuelle tjenester. Ofre for menneskehandel og reflektanter befinner seg i prekære situasjoner, og er avhengige av trygge og stabile rammer i en periode med mange og kompliserte møter med ulike oppfølgingsinstanser, politi, advokater med flere. Det er viktig at fokuset på gode og likeverdige helsetjenester, herunder bruk av kvalifisert tolk ved behov, er førende, og at kontinuitet tilstrebes i møte med helsetjenesten.

Siste faglige endring: 09. april 2024