Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Kapittelet «Ofre for menneskehandel» i Helsedirektoratets veileder Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

I den første nettverksperioden, jobbet nettverket aktivt med å utrede hvilket innhold som burde inngå i Helsedirektoratets veiledere hva angikk menneskehandel. Videre diskuterte nettverket hva slags veiledere som var relevante å ha slik informasjon i. Det var viktig for nettverket å poengtere at menneskehandel ikke hører hjemme kun i en veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Menneskehandel må heller sees som noe som kan ramme alle mennesker, og derfor bør være en del av flere ulike veiledere og nasjonale retningslinjer. Mandatet gikk imidlertid kun ut på innspill til overnevnte veileder.

I starten av inneværende nettverksperiode, ble kapittelet Ofre for menneskehandel i Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og famliegjenforente, publisert. Kapittelet har senere vært gjennom språklige og faglige justeringer, etter gjeldende prosedyrer.

Siste faglige endring: 09. april 2024