Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Hovedtrekk fra nettverksmøtene

I perioden 2021-2023 ble det gjennomført syv nettverksmøter, der nettverket har jobbet aktivt basert på eget mandat. Det første møtet ble avholdt i januar 2022, da det måtte utsettes på grunn av COVID-19 og medlemmene måtte prioritere egne arbeidsoppgaver på grunn av press på helsetjenestene. Det ble likevel avholdt flere små møter, der ulike oppfølgingspunkter fra den første rapporten ble diskutert. Nettverkets arbeid for perioden ble også planlagt i 2021. Det har vært både fysiske, digitale og hybride møter.

Fremstilling av nettverkets arbeid i perioden 2021-2023, inndelt i følgende punkter:

  • Belyse best practice for identifisering av mulige ofre
  • Belyse best practice for implementering av identifisering i helse- og omsorgstjenestene
  • Belyse best practice for helsemessig oppfølging av mulige eller identifiserte ofre for menneskehandel i helse- og omsorgstjenesten

Nettverksmøtene har fulgt samme modell: oppdatering fra Helsedirektoratets arbeid, innlegg fra ett eller flere av nettverksmedlemmene, innlegg fra eksterne aktører, og workshoper/diskusjoner knyttet til nettverkets ulike fokusområder. På enkelte av samlingene var Koordineringsenheten for menneskehandel, KOM (politiet.no), med som observatør.

Eksterne aktører ble invitert til flere av samlingene, der de hadde faglige innlegg, presenterte erfaringer fra eget arbeid og bidro til faglige diskusjoner. Andre aktører har vært til stede som observatører. På grunn av koronapandemien, startet nettverket sitt formelle arbeid først i 2022.

Siste faglige endring: 09. april 2024