Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Sammendrag

I Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser ble det i 2021 utført 11 individbaserte dekningsgradsanalyser, én telling der frekvenser ble sammenlignet på tvers av registre, samt én utlevering av anonym statistikk og en overføring av data til et kvalitetsregister. Sistnevnte leveranse var første gang data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ble benyttet i dekningsgradstjenesten.

Følgende 11 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene fikk utført individbasert dekningsgradsanalyse med kobling av fødselsnummer i 2021:

 • Gastronet
 • Nasjonalt barnehofteregister
 • Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes
 • Norsk gynekologisk endoskopiregister
 • Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser
 • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi
 • Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese
 • Norsk MS-register og -biobank
 • Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten – NorKog
 • Norsk ryggmargsskaderegister
 • Norsk vaskulittregister og biobank

Sist faglig oppdatert: 18. mars 2022