Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Realiseringstid

Tiden det tar å gjennomføre og realisere et tiltak vil variere. Det var ikke en av parameterne under rangeringen over. En grov vurdering av antatt tid for realisering av de ulike tiltaksgruppene er vist i Figur 11, hvor tiltaksgruppene er rangert etter score fra høyest til lavest. Realiseringstid er angitt som kort (0 – 2 år), medium (2 – 5 år) eller lang (5 – 10 år).

Figur 11 Realiseringstid
Figur 11: Tiltaksgruppene vist etter score fra høyest til lavest, sammen med en vurdering av realiseringstid. Realiseringstid er angitt som kort (0 – 2 år), medium (2 – 5 år) eller lang (5 – 10 år).

Prosjektet anbefaler en todelt tilnærming for prioritering av tiltakene, ut fra rangeringen og realiseringstiden som vist i Figur 11:

  • Det vil være viktig å jobbe internasjonalt for å komme nærmere kilden til sårbarhetene ved dagens legemiddelforsyning. Dette er et arbeid som vil ta lang tid, og det bør derfor prioriteres umiddelbart. Mer samarbeid på nordisk nivå er noe enklere å få til, og representerer en mellomvei.
  • Nettopp på grunn av at arbeid på internasjonalt nivå tar lang tid, vil det være like viktig å starte med tiltak som er vurdert å ha god effekt, og som ikke tar like lang tid å realisere. Den viktigste tiltaksgruppen i så måte er styrket beredskapslagring. Tydeligere varsling for primærhelsetjenesten er også vurdert å ha høy effekt, og bør prioriteres raskt.

De av tiltakene som allerede er igangsatt vil ikke påvirkes av prioriteringen som er gjort her.

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019