Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Avgrensing av oppdragets besvarelse

Legemiddelberedskap ved etterspørselssjokk (katastrofer, ulykker, krigstilstander eller andre større akutte hendelser) inngår i utredningen Revisjon av helseberedskapsloven og er derfor ikke vurdert i besvarelsen av dette oppdraget. Prosjektet har konsentrert sin innsats rundt forsyningssvikt, i samsvar med kjernen i den aktuelle problemstillingen, nemlig et økende antall avbrudd i legemiddelforsyningen inn til Norge. Det vil oftest være slik at tiltak mot forsyningssvikt også har en effekt mot etterspørselssjokk.

Når det gjelder beskrivelse av ansvarsdelingen innen legemiddelberedskap vil dette fremkomme i en oppdatering av nasjonal helseberedskapsplan og sees i sammenheng med revidert helseberedskapslov.

Det er gjort følgende avgrensinger i besvarelsen av oppdraget:

  • Legemidler til dyr er ikke inkludert.
  • Vaksine- og smittevernberedskap inngår ikke i rapporten.
  • Medisinsk utstyr og blodprodukter i sin helhet er ikke inkludert.
  • Medisinske gasser er ikke inkludert.
  • Jod til bruk i atomberedskap er ikke inkludert, da dette er behandlet i andre utredninger. 
  • Beredskap for IKT-systemer som inngår i forsyningskjeden for legemidler er ikke inkludert siden dette også i stor grad er forankret hos Direktoratet for e-helse. Det vil imidlertid være deler av forsyningskjeden som ikke dekkes, og som må ivaretas i et eget arbeid. Se også kapittel 4.2.

Forsvarsektorens rolle i legemiddelberedskap inngår i prosjektet, da det er viktig å se dette i sammenheng med sivil legemiddelberedskap, og som en del av totalforsvaret.

Siste faglige endring: 21. juni 2019