Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Kommunens hjemmetjenestetilbud til personer med demens

Demensplan 2020 har som mål at personer med demens skal oppleve at de er sett og godt ivaretatt, og at de får et tilrettelagt tjenestetilbud. En måte å organisere hjemmetjenestene på som ivaretar dette, er at personer med demens får hjelp fra en personalgruppe bestående av få og kjente ansatte. 45,7 % av kommunene oppga at de hadde satt i verk systematiske tiltak som bidrar til dette.

Videre oppga 171 kommuner (42,4 %) at de drev med hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring for personer med demens.

Siste faglige endring: 24. mai 2019