Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Måltidstilbudet

3.3.1 Måltidsrytme

Ledere ved sengepostene ble spurt om når hovedmåltidene (frokost, lunsj, middag og kvelds) blir servert på sengeposten på hverdager og helgedager. Rundt 97% av sengepostlederne oppga at sengeposten er åpen på helg. Klokkeslett for måltidene på hverdager står i venstre halvdel og for måltidene på helg i høyre halvdel av figur 13:

Figur 13. Tidspunkter for når hovedmåltidene ifølge sengepostledere serveres på hverdager (mandag-fredag, n=304) og når middag og kveldsmat serveres på helgedager (n=295).
Figur 13. Tidspunkter for når hovedmåltidene ifølge sengepostledere serveres på hverdager (mandag-fredag, n=304) og når middag og kveldsmat serveres på helgedager (n=295). Tallene på søylene er antall sengepostledere som har svart det aktuelle tidspunktet. 
Se større figur

De fleste sengepostledere svarte at frokost på hverdager starter før kl. 09.00 (85% av n=291), mens 65% (av n=274) svarte at frokosten på helg starter før kl. 09.00 (Figur 13). På hverdager ble servering av lunsj rapportert av de fleste til kl. 11.30 eller 12.00 (69%) og til kl. 12.00 eller 12.30 på helg (57%). Middagen ble hos de fleste servert kl. 15.30 eller kl. 16.00 på både hverdager (61%) og helg (56%). Kveldsmaten ble rapportert av de fleste å starte kl. 19.00 eller kl. 19.30 (58% på hverdager og 55% på helg).

Rundt 10% oppga at de ikke har faste tidspunkt, men at pasientene henter måltidene når de selv ønsker dem. Noen oppga at dette bare gjaldt for noen måltider, andre hadde for eksempel 1-2-3 serveringssystem eller buffet. Rundt 12% oppga at de ikke har faste tidspunkt for måltidene på helg.

3.3.2 Mellommåltider

Et stort flertall av sengepostlederne (61%) rapporterte å ikke tilby faste mellommåltider (Tabell 6). Rundt 35% rapporterte å tilby ett til flere mellommåltider fast per dag.

Tabell 6. Antall mellommåltider som tilbys fast ved sengeposten ifølge sengepostledere (n=304)
 

Prosent

Vi tilbyr ikke faste mellommåltid

61

Vi tilbyr ett mellommåltid fast per dag

13

Vi tilbyr to mellommåltider fast per dag

11

Vi tilbyr tre eller flere mellommåltider fast per dag

11

Vet ikke

4

Mange sengepostledere (68%) rapporterte at de aktivt tilbyr mat og næringsdrikker utenom hovedmåltider og faste mellommåltid, og enda flere hvis pasienten (95%) eller pårørende (72%) ber om det (Tabell 7). Halvparten rapporterte at de også tilbyr dette på natt. Rundt to tredjedeler energiforsterker hoved- og mellommåltider.

Tabell 7. Hvordan individuelle ønsker og behov for mat og næringsdrikker tilbys ifølge sengepostledere (n=304). Tallene er oppgitt i prosent (%)

 

Ja

Nei

Ikke aktuelt

Vet ikke

Tilbyr aktivt

68

18

10

4

Tilbyr hvis pasienten ber om det

95

2

3

1

Tilbyr hvis pårørende ber om det 

72

6

17

5

Energiforsterker hoved- og mellommåltid

67

8

16

9

Energiforsterker hoved- og mellommåltid i stedet for å tilby ekstra måltid/ekstra drikke

44

24

17

15

Tilbyr dag

78

6

11

5

Tilbyr natt

51

27

13

9

Siste faglige endring: 03. april 2024