Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.9Kommentarer til hvordan det var å svare på spørsmålene

Alle responsgruppene fikk spørsmål om de hadde kommentarer til hvordan det var å svare på spørsmålene i spørreskjemaet, hvor de kunne svare med fritekst. Tabell 24 gir en sammenfatning av hva de svarte. Mange hadde ingen kommentarer (de svarte «nei» eller oppga et betydningsløst tegn), til sammen 59 (12% av totalt 513 respondenter). Til sammen 52 (10% av totalt 513 respondenter) svarte at det var vanskelig å svare, mens til sammen 37 (7% av totalt 513 respondenter) svarte at det var OK/helt greit/lett å fylle ut.

Det var også en del som rapporterte et ønske om å kunne kommentere i fritekst på flere spørsmål og at undersøkelsen var for omfattende og ikke relevant. Til sammen 6 (1%) rapporterte at det var en fin undersøkelse på grunn av at «jeg måtte reflektere over temaet» og «da dette ikke er noe vi er like bevisst på i hverdagen».

Under er det listet opp flere utdypende svar fra dem som rapporterte at det var vanskelig å svare:

  • ingen av valgene passer
  • vanskelig med kommunikasjon mellom avdelinger og kjøkken og Kef
  • vanskelig å svare på næringsberegning da det ikke er tilknyttet ernæringsfysiolog 
  • ikke nødvendigvis oversikt over hva som foregår
  • ikke har så mye kommunikasjon med kjøkkenet og ikke vet hvordan de jobber
  • ulike DPS har ulike kjøkken- og kantine-løsninger
  • mye blir styrt av hovedkjøkken, men de har et veldig godt tilbud og lager mat på forespørsel ved behov
  • noe av dette er ikke like aktuelt på en akuttpsykiatrisk avdeling
  • veldig detaljnivå som leder ikke sitter med informasjon om.
Tabell 24. Kommentarer til hvordan det var å svare på spørsmålene
 

Sengepostledere (n=147)

Kjøkkenledere (n=28)

Fagdirektører (n=9)

Kliniske ernæringsfysiologer (n=44)

Nei

48

2

3

6

OK/helt greit/lett å fylle ut

26

8

1

2

Vanskelig å svare

28

9

 

15

For omfattende

8

 

  

Fin undersøkelse

3

3

  

Ikke relevant

5

2

1

 

Noen spørsmål/svaralternativ passet ikke inn. Upresise spørsmål

4

 

1

 

Ønske om å kommentere flere spørsmål/flere svaralternativer

4

1

1

 

Siste faglige endring: 03. april 2024