Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Diskusjon

«Det mangler en oversikt over kvaliteten på mattilbudet i norske sykehus og i hvilken grad mattilbudet i sykehus følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger». Helsedirektoratet ga en prosjektgruppe ved St. Olavs hospital oppdraget, som ble gjennomført med en spørreundersøkelse blant sengepostledere, kjøkkenledere, fagdirektører og kliniske ernæringsfysiologer i spesialisthelsetjenesten. Oversikten er resultatene av hvordan disse responsgruppene mener at mattilbudet og ernæringspraksisen er.

Prosjektgruppen anbefaler at resultatene leses uavhengig av hvilke vi har trukket fram i den følgende diskusjonen. Den enkelte leser eller bruker av rapporten kan ha spesifikk interesse av resultater vi ikke har diskutert. Vår diskusjon er avgrenset til de viktigste punktene i oppdraget fra Helsedirektoratet (kap 1.1). 

4.1. Diskusjon av metode

4.2. Diskusjon av resultater

Siste faglige endring: 03. april 2024