Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.6Fra nasjonal veileder til nasjonal faglig retningslinje?

For snart tretti år siden ga Helsedirektoratet ut nasjonale retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner (1995). Senere ble disse revidert til nasjonale føringer for mattilbudet i helse- og omsorgstjenesten, nemlig «Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (2012)».

Vi undrer om resultatene vi har presentert om hvorvidt føringene fra Kosthåndboken følges i spesialisthelsetjenestens institusjoner i landet, peker i retning av at Helsedirektoratet bør revurdere, og gi oss tilbake en nasjonal retningslinje? Vi tolker usikkerhet og uklare ansvarsforhold på flere områder, som hvem som har ansvar for hovedmåltidene og ernæringsmessige krav til disse.

Vi har prøvd å framskaffe et kunnskapsgrunnlag for revidering av Kosthåndboken. Anbefalingene vi har gitt kan Helsedirektoratet vurdere å ta inn i Kosthåndboken, og de kan alle måles på hvorvidt de etterleves. Om de inngår i en nasjonal retningslinje, har en et mandat for å gjennomføre undersøkelser som måler kvalitet og praksis, og et mandat for å innhente mer presise rapporter fra spesialisthelsetjenestens institusjoner. Med rapporter kan en evaluere ernæringspraksisen, og deretter oppdatere den reviderte Kosthåndboken etter behov.

 

Trondheim, 15. januar 2024

Ingrid Løvold Mostad, klinisk ernæringsfysiolog, Dr. philos.
(Koordinator for Ernæringsutvalget[3], Rehabiliteringsklinikken, St. Olavs hospital)

Kari Meli, klinisk ernæringsfysiolog, M. Sc.
(Prosjektmedarbeider[3], Mat & Café - stab, St. Olavs hospital)

 

[3] ansatt inntil 31.12.2023

Siste faglige endring: 03. april 2024