Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Tilrettelagte bo- og behandlingstilbud for personer med demens

Som ved tidligere nasjonale kartlegginger av tjenestetilbudet til personer med demens, ønsket vi å få et bilde av kommunenes spesielt tilrettelagte botilbud til denne gruppen tjenestemottakere, både i sykehjem og i samlokaliserte omsorgsboliger. Kommunene ble bedt om å registrere opplysninger om sykehjem, samlokaliserte omsorgsboliger og andre relevante botilbud for personer med demens som kommunen har ansvar for å drive, uavhengig av om plasser leies ut til andre kommuner.

Det kan være vanskelig å klart definere hva som skal anses som et tilrettelagt botilbud for personer med demens, og flere kommuner har gitt tilbakemelding om at det var spesielt krevende å rapportere på dette området. Tallene bør derfor tolkes med forsiktighet.

10.1. Sykehjem

10.2. Omsorgsboliger

Siste faglige endring: 14. juni 2023