Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 12Referanser

 1. Helse- og omsorgsdepartementet. Demensplan 2025, I-1205 B; 2020.
 2. Eek A, Nygård A-M. Innsyn og utsyn, Tilbud til personer med demens i norske kommuner.  Tønsberg/Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens; 1999.
 3. Eek A, Nygård A-M. Et hjem for deg et sted for oss. Kommunenes botilbud til personer med demens i norske kommuner.  Demens. 2003;7(1).
 4. Eek A, Nygård AM. Lysning i sikte? Tilbud til personer med demens i norske kommuner. Landsdekkende undersøkelse.  Tønsberg/Oslo: Forlaget Aldring og helse; 2006.
 5. Westerberg TH. Gode tilbud i demensomsorgen - demensteam, dagsenter og pårørendeskolen: kartlegging 2007. Tønsberg: Aldring og helse; 2009.
 6. Westerberg TH. Tilrettelagte boligtilbud for personer med demens. Nasjonal kartlegging 2008. Tønsberg/Oslo: Forlaget Aldring og helse; 2010.
 7. Eek A, Kirkevold Ø. Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens 2010-2011. Demensplan 2015. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse; 2011.
 8. Gjøra L, Eek A, Kirkevold Ø. Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens 2014. Demensplan 2015. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse; 2015.
 9. Helsedirektoratet. Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens 2018. Rapport, 6/2019. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/nasjonal-kartlegging-av-tilbudet-til-personer-med-demens
 10. Helse- og omsorgsdepartementet. Demensplan 2015 «Den gode dagen». Delplan til Omsorgsplan 2015. 1129B; 2007.
 11. Helse- og omsorgsdepartementet. Demensplan 2020 «Et mer demensvennlig samfunn». I-1170; 2015.
 12. Gjøra L, Kjelvik G, Heine Strand B, Kvello-Alme M, Selbæk, G.  Forekomst av demens i Norge. Demensplan 2020. Forlaget aldring og helse; 2020.
 13. Nasjonalt senter for aldring og helse. Demenskartet.no. https://demenskartet.no/
 14. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om demens; 2017. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens
 15. Haugan G, Woods R, Høyland K, Kirkevold Ø. Er smått alltid godt i eldreomsorgen? KUNNSKAPSSTATUS. SINTEF Notat 16. SINTEF akademisk forlag; 2015.

Siste faglige endring: 14. juni 2023