Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Demensvennlig samfunn

Det er et sentralt mål i Demensplan 2025 å skape et mer alders- og demensvennlig samfunn der personer med demens blir sikret medbestemmelse og deltakelse. I forbindelse med kvalitetsreformen, Leve hele livet, satte mange kommuner i gang tiltak for å utvikle mer aldersvennlige samfunn. I kartleggingen rapporterte 243 kommuner (74,3 %) at de hadde en plan/strategi for å tilrettelegge for et mer aldersvennlig samfunn. Av disse anga 186 kommuner (76,5 %) at planen omfattet personer med kognitiv svikt og demens. Tiltak for et mer alders- og demensvennlig samfunn har ikke blitt undersøkt i tidligere kartlegginger om demenstiltak.

Andelen av kommuner med en plan/strategi for et aldersvennlig samfunn var høyest blant de største kommunene (89,4 % blant kommuner med over 25 000 innbyggere) og lavest i de minste kommunene (66,7% i kommunene med færre enn 1500 innbyggere). Rogaland, Vestfold og Telemark og Vestland hadde høyest andel kommuner med en plan/strategi om et aldersvennlig samfunn, tabell 4.3.

Blant de 186 kommunene som rapporterte at planen/strategien deres for et aldersvennlig samfunn omfattet personer med kognitiv svikt og demens, svarte 180 kommuner (96,8 %) at planen omfattet tiltak for tilrettelegging innenfor helse- og omsorgstjenester, 114 (61,3 %) at den omfattet tjenester innenfor offentlige uteområder, og 108 (58,1 %) tjenester innenfor serviceområder som kino, museer, bibliotek, kjøpesenter, etc.

Oslo er i tabell 4.3 regnet som én kommune.  Men samtlige bydeler i Oslo rapporterte at de hadde en plan/strategi for å tilrettelegge for et mer aldersvennlig samfunn, og at denne planen også omfattet personer med kognitiv svikt og demens. Tiltakene omfattet tilrettelegging for personer med kognitiv svikt innenfor helse- og omsorgstjenester, offentlige uteområder og servicetilbud i alle bydelene.

Tabell 4.3. Antall (%) kommuner som har en plan/strategi for å tilrettelegge for et mer aldersvennlig samfunn (andel beregnet fra alle kommuner) og antall (%) kommuner der planen/strategien omfatter personer med kognitiv svikt/demens (andel beregnet fra antall kommuner med en plan/strategi for aldersvennligsamfunn). Fylkesvis fordeling, 2022.

Fylke

Antall kommuner med plan/strategi for aldersvennlig samfunn /antall kommuner som besvarte kartleggingen (%)

Antall kommuner der planen/strategien for aldersvennlig samfunn omfatter personer med kognitiv svikt/demens / antall kommuner med plan/strategi for aldersvennlig samfunn (%)

Oslo*

1/1 (100 %)

1/1 (100 %)

Rogaland

21/23 (91,3 %)

19/21 (90,5 %)

Møre og Romsdal

16/25 (64 %)

13/16 (81,3 %)

Nordland

22/34 (64,7 %)

15/22 (68,2 %)

Viken

34/50 (68 %)

23/34 (67,6 %)

Innlandet

32/41 (78 %)

27/32 (84,4 %)

Vestfold og Telemark

20/23 (87 %)

15/20 (75 %)

Agder

18/24 (75 %)

15/18 (83,3 %)

Vestland

34/40 (85 %)

25/34 (73,5 %)

Trøndelag

25/33 (75,8 %)

18/25 (72 %)

Troms og Finnmark

20/32 (62,5 %)

15/20 (75 %)

Totalt

243/327 (74,3 %)

186/243 (76,5 %)

* I tabellen er Oslo behandlet som én kommune.

Siste faglige endring: 14. juni 2023