Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Kommunenes informasjonsarbeid om demens

I alt 286 kommuner (87,5 %) rapporterte at de har utviklet skriftlig informasjon om demens og kommunale tjenester og tilbud til personer med demens og deres pårørende. Totalt 270 kommuner (82,6 %) rapporterte at de hadde utviklet skriftlig informasjon om kommunale tjenester til personer med demens og deres pårørende, mens 179 kommuner (54,7 %), rapporterte å ha utviklet skriftlig informasjon til innbyggerne om demenssykdom. Litt over halvparten av kommunene (148 kommuner, 52,6 %) oppga at de hadde utviklet skriftlig informasjon om relevante aktiviteter og tilbud som tilbys av frivillige organisasjoner. Det finnes ikke tilsvarende tall fra tidligere kartlegginger.

I Oslo kommune rapporterte 9 bydeler (60 %) av bydelene som rapporterte å ha utviklet skriftlig informasjon om demenssykdom. Det var 14 av bydelene (93,3 %) som hadde tilgjengeliggjort informasjon om det kommunale tjenestetilbudet og 11 bydeler (73,3 %) som hadde utviklet informasjon om relevante aktiviteter og tilbud i regi av frivillige organisasjoner.

Av de 286 kommunene som hadde utviklet skriftlig informasjon, anga 125 kommuner (43,7 %) at denne informasjonen var tilgjengelig med lettlest tekst og tilrettelagt for personer med kognitiv svikt. Videre rapporterte 21 kommuner (7,3 %) at informasjonen var tilgjengelig på andre språk enn norsk. Dette er en liten nedgang fra forrige kartlegging i 2018 da 9,9 % av kommunene svarte at de hadde informasjonsmateriell på andre språk enn norsk. De vanligste språkene var engelsk og de samiske språkene. De fleste kommunene som rapporterte at de hadde informasjonsmateriell på andre språk, fortalte at informasjon på kommunens nettside er koblet opp mot den digitale oversettelsestjenesten Google oversetter, og på den måten kan informasjonen leses på ulike språk. Det var 88,1 % av kommunene som rapporterte at de har rutiner for, og tilgang til, tolketjenester på aktuelle språk. Dette er en økning fra forrige kartlegging i 2018 da tallet var 75,5%.

En tredjedel av bydelene i Oslo rapporterte å ha informasjon om demens eller kommunale tjenester for personer med demens tilgjengelig på andre språk enn norsk. Engelsk var vanligst, dernest arabisk. Alle bydelene hadde rutiner for, og tilgang til, tolketjenester.

Siste faglige endring: 14. juni 2023