Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Tiltak som har byttet eier

Tiltakene KPR 2024 og Fyrtårnprosjektet har som følge av endringer i helseforvaltningen fått ny tiltakseier. Begge er overført til Folkehelseinstituttet fra Helsedirektoratet. Les mer om siste rapportering på tiltakene på ehelse.no.

Alle tiltak som tidligere tilhørte Direktoratet for e-helse er i 2024 overført til det nye Helsedirektoratets portefølje. I forbindelse med overgang til Helseteknologordningen er det også mulig at flere tiltak innen velferdsteknologi organiseres litt annerledes. Dette vil evt. komme i neste rapportering.

Siste faglige endring: 31. januar 2024