Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Nye tema i april-rapporten

Avhengigheter i rapporteringen

Tiltak i Nasjonal e-helseportefølje i segmentene koordinere og samstyre rapporterer på de viktigste avhengigheter tiltaket har til å få gjennomført egne leveranser. Til rapportering i andre kvartal er det to kategorier som har en betydelig økning i antall avhengigheter.

Avhengigheter til Nasjonale e-helseløsninger

Antall avhengighet til Nasjonal e-helseløsninger er betraktelig høyere ved denne rapporteringen, sammenlignet med tidligere rapporteringer. Vanligvis rapporteres status på avhengigheten, om den er grønn, gul eller rød, om det nærmer seg tidsfristen, men for enkelte avhengigheter er dette ikke fylt ut. I figur 4 i kapittel 2.3 fremkommer kun avhengigheter som har rapportert status på avhengigheten.  

Rapportering

Antall avhengigheter til Nasjonale e-helseløsninger

Q4 2023

23

Q1 2024

24

Q2 2024

33

Det var 23 avhengigheter til Nasjonale e-helseløsninger i fjerde kvartal 2023 og 24 i første kvartal i år. Tilsvarende var det 33 avhengigheter til Nasjonale e-helseløsninger ved denne rapporteringen.

Økningen skyldes i hovedsak at Helse- og omsorgsdepartementet nå rapporterer på samhandlingstjenestene som enkeltstående tiltak. Program Digital samhandling er erstattet av Pasientens journaldokumenter, Pasientens kritiske informasjon, Pasientens prøvesvar og Pasientens legemiddelliste, som følge av dette er antallet avhengigheter økt.  For å kunne ta i bruk Nasjonale e-helseløsninger er det flere avhengigheter til utvikling hos nasjonal tjeneste leverandør.

Avhengigheter til EPJ-leverandører

Vi ser også en økning i antall avhengigheter til EPJ-leverandører ved denne rapporteringen.

Rapportering

Antall avhengigheter til EPJ-leverandører

Q4 2023

10

Q1 2024

11

Q2 2024

21

I de to foregående rapporteringene var det 10 avhengigheter til EPJ-leverandører i fjerdekvartal i 2023 og 11 i første kvartal 2024.

Til denne rapporteringen er det 21 avhengigheter til EPJ-leverandører.

Ni avhengighetene er til leverandører av journalsystemer til spesialisthelsetjenesten, resterende er avhengigheter til leverandører til fastlege, kommunal sektor og private aktører. Flere avhengigheter synligjør behov for videreutvikling, tilpasninger og nye funksjonaliteter i forbindelse med videre utprøving av Pasientens prøvesvar, Pasientens journaldokumenter, Pasientens Legemiddelliste og SFM, samt tilpasninger til tillitsrammeverk. For enkelte tiltak er utvikling og tilpasning hos leverandører kritisk for fremdrift, noe som også reflekteres i statusen for enkelte tiltak.

Siste faglige endring: 13. mai 2024