Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg M. Workshop med involverte i utdanningen

Tabell/figur M1. Påstander diskutert under workshop

 

Påstand

Påstanden fikk følgende skår av arbeidsgruppene

1

Voksne pasienter med omfattende behov for tannbehandling, ofte knyttet til medisinsk og/eller psykiatrisk problematikk, nedsatt funksjonsevne, adferdsproblemer og/eller geriatrisk problematikk, har et fullverdig odontologisk behandlingstilbud.

3/4–4/5–3/4–4 - arbeidsgruppene er «Uenig» i påstanden

2

Gjeldende studieplan for utdanningen samsvarer godt med den kompetansen det er behov for når vi skal behandle disse pasientene.

7/8–3/4–8–6/7 - tre grupper er «Enig» og en gruppe «Ikke helt enig» i påstanden

3

Behovet for tannleger med videreutdanning i MDO er størst for pasienter bosatt langt fra større spesialistklinikker/kompetansesentre.

 

8–8–4–? - arbeidsgruppene er enten «Enig» eller «Uenig»

4

 

Forutsetningene for en vellykket gjennomføring av utdanningsløpet i Tromsø er gode.

6/7–5–5  - arbeidsgruppene er «Litt enige»

5

 

Etableringen av denne utdanningen får positive virkninger for aktuelle pasienter og for hele det odontologiske fagmiljøet.

9/10–?–9–9 - arbeidsgruppene er «Svært enige»

Siste faglige endring: 18. mai 2022