Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg L. Uteksaminerte MDO-kandidater

Tabell/figur L1. Oversikt over uteksaminerte og tidligere kandidater

Normert studie

 

Stilling per juni 2020

Merknad

Kull 1 (2011−2014)

1

Tannlege m/videreutd., Troms FK

Normert løp

 

2

Tannlege m/videreutd., Agder FK

Normert løp

 

3

Tannlege m/videreutd., Rogaland FK

Normert løp

 

4

Prosjektleder sykehusodontologi UNN / klinisk leder for utdanningen i MDO TkNN

Normert løp

Kull 2 (2012−2015)

5

Tannlege m/videreutd., Trøndelag FK

Normert løp

 

6

Tannlege m/videreutd., privat Rogaland

Forlenget løp

 

7

 

Avbrutt utdanningsløp 2014, ph.d.

Kull 3 (2018−2020)

8

Tannlege med videreutd., Troms FK

Normert løp

 

9

Tannlege under videreutd., Troms FK

Forlenget løp, ferdig vinter 2020/2021

 

10

Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo

Avbrutt utdanningsløp vår 2019

Siste faglige endring: 18. mai 2022