Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg K. Avtalte årsverk for tannlegespesialiststillinger i tannhelsetjenesten

Tabell/figur K1. Oversikt over avtalte årsverk for tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste 2020. Antallet i den offentlige tannhelsetjenesten er ikke fordelt på spesialitet (111774) 42

 

Privat

Offentlig

Privat og offentlig

Tannleger innen endodonti

69,4

-

-

Tannleger innen kjeve- og ansiktsradiologi

6,1

-

-

Tannleger innen kjeveortopedi

179,7

-

-

Tannleger innen oralkirurgi

52,6

-

-

Tannleger innen pedodonti

0,2

-

-

Tannleger innen periodonti

78,5

-

-

Tannleger innen protetikk og bittfysiologi

65,1

-

-

Tannlegespesialist, totalt

451,6

79,6

531,2

 

Fotnoter

[42] SSB, tabell 11774. Avtalte årsverk i offentlig og privat tannhelsetj., etter personellgruppe og sektor. 2020. 

Siste faglige endring: 18. mai 2022