Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg J. Andre land med tilsvarende utdanningsløp

Det finnes fagområder og utdanninger i andre land som er egnet for sammenligning med MDO. Internasjonalt finnes det curricula i «Special Care Dentistry», som det kan være et mål for en spesialistutdanning innen MDO å strekke seg mot.

Tabell/figur J1. Relevante spesialist- og videreutdanninger i andre land

 

Land

Status

 

Orofacial medicin

Sverige

Treårig spesialisering

Kreves 5/6-årig tannlegeutdanning

Special Care Dentistry

 

Storbritannia

Treårig spesialisering?

Preventive and treatment oral care services for people who are unable to accept routine dental care because of some physical, intellectual, medical, emotional, sensory, mental or social impairment, or a combination of these factors.

Restorative Dentistry

Storbritannia

Treårig spesialisering

Mål å sikre et godt tannhelsetilbud til multisyke og eldre pasienter med større tverrfaglige behandlingsbehov.

 

Advanced Education General Dentistry (AEGD)

 

USA - University of Rochester

School of Medicine and Dentistry

Eastman dental Center

Ett-/eller toårig videreutdanning

 

 

School of Medicine and Dentistry

Advanced Education General Dentistry (AEGD)

Oral Medicin

Storbritannia, Estland, Kroatia, Israel, Brasil, USA

 

Jf. European Association of Oral Medicine (EAOM). Ukjent grensesnitt mot MDO vs. Oral kirurgi og oral medisin

Tabell/figur J2. International Association for Disability & Oral Health (iADH) peker på kjerneområder i en slik videreutdanning

Special Care Dentistry Postgraduate Curriculum Guidance: KEY AREAS OF STUDY

A post-graduate programme in SCD should include study and clinical experience in the following 8 key areas:

 1. The Professional, Political and Ethical Context of Special Care Dentistry
 2. Impairment, Disability and Oral Health
 3. Medical Sciences related to Special Care Dentistry
 4. Psychology Related to Special Care Dentistry
 5. Dental Public Health and Oral Health Promotion
 6. Oral Healthcare Planning and Teamwork
 7. Clinical Special Care Dentistry
 8. Research and Governance
Tabell/figur J3. Sammenligning av MDO og Orofacial medicin

MDO

Orofacial medicin

Klinisk vs. teoretisk utdanning

 • 60 prosent klinikk / 40 prosent teori
 • En akademisk videreutdanning på spesialistutdanningsnivå
 • 70 prosent klinikk / 30 prosent teori
 • ST-utbildning (spesialist)
 • Klinisk sykehustjeneste

Formål med utdanningen

Tverrfaglig spesialitet for voksne pasienter med omfattende behov for tannbehandling, ofte knyttet til medisinsk og/eller psykiatrisk problematikk, nedsatt funksjonsevne, atferdsproblemer og/eller geriatrisk problematikk.

Forebygging, diagnostikk og behandling av komplekse orale tilstand i relasjon til systemiske sykdommer og eller funksjonshinder.

Målgruppe for kompetansen

Medisinske områder, særlig innen:

 • Habilitering og rehabilitering
 • Psykiatri og psykologi
 • Geriatri
 • Indremedisinske-, onkologiske-, infeksjonstilstander mm.

Voksne pasienter med særlig sammensatte behov – tverrfaglig odontologiske, psykiske og medisinske problemstillinger:

 • der funksjonshemminger eller allmennsykdommer har en negativ påvirkning på oral helse og dermed livskvalitet eller
 • der oral helse og funksjon negativt påvirker, eller er den del av, pasientens funksjonshinder, allmennsykdom og dermed livskvalitet og som i kompliserte tilfeller behøver ivaretakelse på spesialistnivå.

Den kliniske odontologen skal være en behandler og koordinator for forebygging, behandling og oppfølging av pasienter i målgruppen.

Medisinske områder, særlig innen:

 • Habilitering og rehabilitering
 • Psykiatri og psykologi
 • Geriatri
 • Indremedisinske, onkologiske og smittsomme forhold

De orofaciale problemområdene kan beskrives som følger:

 • omfattende behov for tannbehandling assosiert med nedsatt allmenntilstand, sykdom eller funksjonshinder
 • vanskeligheter ved tannbehandling koblet til atferdsproblematikk
 • orale slimhinnesykdommer og andre oralmedisinske tilstander

Siste faglige endring: 18. mai 2022