Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg D. Intervjupersoner for rapporten

Tabell/figur D1. Fagpersoner som Hdir. har intervjuet / hatt møter med i perioden 14.6.2019 - 4.3.2021
Virksomhet   Enhet Rolle Dato
NTF Camilla H. Steinum President 11.12.2019
UiO Pål Barkvoll Odontologisk fakultet Avtroppende dekan 09.01.2020
UiO Tiril Willumsen Odontologisk fakultet Dekan 04.03.2021*
UiO Jan Eirik Ellingsen Odontologisk fakultet Prodekan for spesialistutdanning 04.03.2021*
UiO Jostein Grytten Avd. samfunnsodontologi Professor 04.02.2020
UiB Bodil Lund IKO Instituttleder 13.01.2020
UiB Trond Inge Berge Avd. oral kirurgi og oral medisin Professor 13.01.2020
UiT Elin Hadler-Olsen IKO Instituttleder 04.02.2020
UiT Harald Eriksen IKO Tidligere instituttleder (v/oppstart av MDO) 11.12.2019
HUS Sigbjørn Løes Kjevekirurgisk avdeling Avdelingssjef 13.01.2020
Lovisenberg Diakonale Sykehus Hilde Nordgarden TAKO-senteret Avdelingssjef / prosjektleder sykehusodontologi 04.02.2020
Lovisenberg Diakonale Sykehus Therese Gran Sykehus-tannklinikken Seksjonsleder 04.02.2020
UNN Øyvind Skjeldal ØNH-avdelingen Prosjektleder sykehusodontologi 14.06.2019
St. Olavs Nils Petter Fossland Avd. for kjeve- og ansiktskirurgi Avdelingssjef 15.09.2020
St. Olavs Olafur Thorarensen Avd. for kjeve- og ansiktskirurgi Prosjektleder sykehusodontologi 15.09.2020
TkVestland Lathamini Murugesh Fungerende leder/leder for den offentlige tannhelsetjenesten Vestland 12.01.2020

* Har avgitt skriftlig tilbakemelding basert på et møte. 

Siste faglige endring: 18. mai 2022