Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg C. Styringsgruppe for prøveutdanningen i MDO ved UiT (2015-2021)

I 2011 ble det etablert en styringsgruppe for utprøvingen av MDO ved UiT som besto av representanter fra Helsedirektoratet og for fylkestannlegene. I 2015 ble styringsgruppen utvidet for å inkludere ulike interessenter.

Vedlegg C1. Styringsgruppe for prøveutdanningen i MDO ved UiT (2015−2021)

Styringsgruppe for prøveutdanningen i MDO ved UiT (2015−2021)

Navn

Virksomhet

Rolle

Morten Berge

UiB

oppnevnt representant for institutt for klinisk odontologi (IKO)

Tore Bjørnland

UiO

oppnevnt representant for det odontologiske fakultet

Claes Göran Crossner etterfulgt av

Elin Hadler-Olsen

UiT

CGC var instituttleder v/institutt for klinisk odontologi (IKO). EH-O var instituttleder v/ IKO frem til 2020, representant for IKO

Elisabeth Camling

TkNN / UiT

leder TkNN / prosjektleder for MDO-utdanningen ved UiT

Kari Strand

Den offentlige tannhelsetjenesten

oppnevnt representant Nasjonalt lederforum for den offentlige tannhelsetjenesten (tidl. fylkestannlegene)

Øyvind Asmyhr

Den norske tannlegeforening (NTF)

Utdanningssjef

Randi Moen Forfang

Helsedirektoratet

avdeling personell og godkjenning (HKPG), avdelingsdirektør

Helga Katharina Haug

Helsedirektoratet

avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester (KFHO), avdelingsdirektør, (styringsgruppeleder)

Ragnhild E. Nordengen

Helsedirektoratet

avdeling KFHO

Terje Vigen

Helsedirektoratet

avdeling KFHO

Hildur C. Søhoel

Helsedirektoratet

avdeling KFHO, prosjektleder

Bettina Kavli

Helsedirektoratet

avdeling KFHO, prosjektmedarbeider

Vedlegg C2. Brev fra tre representanter i styringsgruppen for utdanningen (2021)

Helsedirektoratet mottok 5. juli 2021 brev fra tre representanter i styringsgruppen for utprøvingen ved UiT for UiB, UiO og NTF. Brevet er skrevet på bakgrunn av utkast til rapport sendt representanter i styringsgruppen 15. juni 2021. Helsedirektoratet har avklart med instituttleder ved IKO UiB, dekan ved odontologisk fakultet UiO og president i NTF at brevet ikke er sendt på vegne av disse virksomhetene, men kun på vegne av de tre representantene i styringsgruppen. Representantene i styringsgruppen for utprøvingen har fulgt prosessen med utprøving av utdanning i MDO ved UiT og Helsedirektoratet sitt arbeid med sluttrapporten om MDO. Representantene er ikke bedt om å stille seg bak Helsedirektoratet sine funn og konklusjoner i rapporten. Helsedirektoratet legger ved brev fra de tre representantene av 5. juli 2021 i sin helhet:

Brev fra tre representanter i styringsgruppen for utdanningen (2021)
Brev fra tre representanter i styringsgruppen for utdanningen (2021)

Siste faglige endring: 18. mai 2022