Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg E. Data fra undersøkelse med MDO-tannleger

Tabell/figur E1. Lokalisering av MDO-tannleger. Til sammen åtte tannleger er utdannet under utprøvingen (2011−2021)
Tabell/figur E1. Lokalisering av MDO-tannleger. Til sammen åtte tannleger er utdannet under utprøvingen (2011−2021)40
Tabell/figur E2. Eksempel MDO-tannlege distrikt vs. MDO-tannlege sentrale strøk. Data fra to MDO-tannleger.

a) Distriktspesialist

b) MDO-tannlege i sentrale strøk

100 prosent stilling i Troms og Finnmark fylkeskommune:

 • Offentlig tannklinikk, Nord-Troms (100 prosent)
 • kun henviste pasienter.

 

100 prosent stilling i Troms og Finnmark fylkeskommune:

 • TkNN Tromsø (60 prosent)
 • stor offentlig tannklinikk Tromsø (40 prosent)
 • kun henviste pasienter.
 • Venteliste ved begge klinikker (ca. 4 mnd.)

Karakteristika ved geografisk beliggenhet:

 • Dekker 6 kommuner
 • eneste tannlegespesialist i området
 • lang reisevei til offentlige/private spesialister i Tromsø.

Karakteristika ved geografisk beliggenhet:

 • God dekning av tannlegespesialister i Tromsø (privat og offentlig), med alle spesialiteter representert

 

Pasienter:

 1. Pasienter med sammensatte behov odontologisk og/eller medisinsk utgjør ca. 22 prosent
 2. Pasienter med behov for MDO-tannlege med fordypning og bredere allmentannlegekompetanse innen øvrige odontologiske fagområder utgjør ca. 78 prosent

Pasienter:

 1. «Enklere problemstillinger» av typen singelimplantater/dekkproteser/endo på enkelttann/kroner/fasetter okj. front – andel 20 prosent
 2. Tverrfaglige problemstillinger på ellers friske pasienter. Traumepasienter eller protetikkpasienter som krever «grunnarbeid» i form av noe endo eller perio. Kan være pasienter med lang reisevei der logistikk med flere behandlere kan bli komplisert – andel 20 prosent
 3. Tverrfaglige pasienter med både tverrfaglig odontologisk og psykologisk/ rus/ TOO-pasienter. Tidkrevende pasienter, utgjør 80 prosent av tidsbruk ved stolen. Krever mange besøk, enkelte må ha premedisinering eller lystgass og mye tilrettelegging for deler av behandlingen. Mange av disse pasientene krever mer enn 20 besøk for å bli ferdigbehandlet – andel 60 prosent
Tabell/figur E3. Hvor er pasientene henvist fra? Data samlet inn i spørreundersøkelse blant fire MDO-tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. Anslag gitt i prosent. Se pkt. 10.1 for metode for undersøkelse
Tabell/figur E3. Hvor er pasientene henvist fra? Data samlet inn i spørreundersøkelse blant fire MDO-tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten41. Anslag gitt i prosent. Se pkt. 10.1 for metode for undersøkelse

Merk at én MDO-tannlege er lokalisert i et geografisk område hvor det ikke finnes private tannleger, hverken spesialister eller allmenntannleger.

Tabell/figur E4. Hvordan blir behandlingen hos MDO-tannlege finansiert? Data samlet inn i spørreundersøkelse blant MDO-tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. Tre tannleger har besvart spørsmålet. Se pkt. 11.1 for beskrivelse av innsamling av data. Anslag i prosent.
Tabell/figur E4. Hvordan blir behandlingen hos MDO-tannlege finansiert? Data samlet inn i spørreundersøkelse blant MDO-tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. Tre tannleger har besvart spørsmålet. Se pkt. 11.1 for beskrivelse av innsamling av data. Anslag i prosent.
Tabell/figur E5. MDO-tannlege  tid brukt på ulike arbeidsoppgaver. Data fra fire MDO-tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. (Se pkt. 10.1 for beskrivelse av innsamling av data.) Anslag gitt i prosent.
Tabell/figur E5. MDO-tannlege - tid brukt på ulike arbeidsoppgaver. Data fra fire MDO-tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. (Se pkt. 10.1 for beskrivelse av innsamling av data.) Anslag gitt i prosent.
Tabell/figur E6. MDO-tannlege  tid brukt på ulike arbeidsoppgaver. Fire tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. Anslag timer brukt en representativ arbeidsuke. Samme data som figur E5, sortert etter geografisk beliggenhet. (Se pkt. 10.1 for beskrivelse av innsamling av data.)
Tabell/figur E6. MDO-tannlege - tid brukt på ulike arbeidsoppgaver. Fire tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. Anslag timer brukt en representativ arbeidsuke. Samme data som figur E5, sortert etter geografisk beliggenhet. (Se pkt. 10.1 for beskrivelse av innsamling av data.)

* Tannlegen jobbet samtidig med p.hd.-grad i 2017, som tilsvarte 50 prosent-stilling. Figuren viser derfor kun aktivitet tilknyttet 50 prosent klinisk stilling i Nord-Trøndelag fylke.

Tabell/figur E7. Type behandling hos MDO-tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten, sammenstilt. Data samlet inn i spørreundersøkelse blant fire MDO-tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. Prosent.
Tabell/figur E7. Type behandling hos MDO-tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten, sammenstilt. Data samlet inn i spørreundersøkelse blant fire MDO-tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. Prosent.
Tabell/figur E8. Type behandling hos MDO-tannlege i den offentlige tannhelsetjeneste. Samme data som E7, sortert etter geografisk beliggenhet. Prosent.
Tabell/figur E8. Type behandling hos MDO-tannlege i den offentlige tannhelsetjeneste. Samme data som E7, sortert etter geografisk beliggenhet. Prosent.

 

Fotnoter

[40] TkNN er Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge. TkS er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør som ble avviklet ved utgangen av 2019.

[41] På undersøkelsestidspunktet var kun seks MDO-tannleger ferdigutdannet, én av disse jobbet i privat tannhelsetjeneste og fikk henvisninger i hovedsak fra egen klinikk, en annen jobbet ved UNN innenfor forsøksordning med orale tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø i sykehus (sykehusodontologi). Disse to har ikke besvart undersøkelsen.

Siste faglige endring: 18. mai 2022