Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Aktørenes innspill på innslagspunkt for spesialistgodkjenning

Aktørene ble presentert figuren under og ble bedt om å vurdere og begrunne hvor de mener at innslagspunktet for spesialistgodkjenning skal ligge. Dvs. hvilket kompetansenivå som skal ligge til grunn for spesialistgodkjenning. Skal den ligge etter en videreutdanning, mastergrad, og skal det inkluderes krav om arbeidserfaring?

Kompetansenivå som skal ligge til grunn for spesialistgodkjenning
Figur 2 Kompetansenivå som skal ligge til grunn for spesialistgodkjenning

Overordnede betraktninger på innslagspunkt for spesialistgodkjenning

Både de skriftlige og muntlige tilbakemeldingene fra aktørene viser at det er til dels ulike oppfatninger av hvor innslagspunktet for spesialistkompetansen trer inn. De fleste aktørene mener at det bør være krav til en periode med yrkeserfaring før man kvalifiserer som spesialist, mens andre mener at det er tilstrekkelig med en mastergrad. For å få til en god spesialistutdanning, vil man være avhengig av et godt samarbeid mellom aktørene.

Aktørenes tilbakemelding på innslagspunkt for spesialistgodkjenning henger nært sammen med deres vurdering av aktuelle modeller for spesialistgodkjenning og omtales samlet under punkt 2.3

Siste faglige endring: 16. juni 2023