Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Innspill fra aktørene

Kapitel to inneholder oppsummering av aktørenes innspill. De tre hovedtemaene som er løftet i innspillsmøtene omhandlet dagens utfordringsbilde, innslagspunktet for spesialistkompetanse og utkast til modeller for spesialistgodkjenning. Alle skriftlige innspill mottatt i arbeidet med rapporten er vedlagt i sin helhet i vedlegg 8.

2.1. Aktørenes innspill på utfordringsbildet

2.2. Aktørenes innspill på innslagspunkt for spesialistgodkjenning

2.3. Aktørenes innspill på forslag til modeller

Siste faglige endring: 16. juni 2023