Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.7. Fagmiljø og karrierevei

Ønske om å være en del av et større fagmiljø er viktig for alt helsepersonell og er pekt på som en av grunnen til at det kan være utfordrende å rekruttere til distrikt (Helsedirektoratet, 2021). Faglige karriereveier for sykepleiere både, i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, er et viktig incitament for at sykepleiere skal ønske å bli i yrket sitt (Helsedirektoratet, 2021, 14. oktober, Midtsundstad & Nielsen, 2022).

I tillegg til gode videre- og etterutdanninger må det jobbes parallelt med å sikre at helsepersonell, uavhengig av nivå på utdanning, får gode utviklingsmuligheter etter avsluttet grunnutdanning. En gevinst ved en eventuell spesialistgodkjenning for sykepleiere, er at den spesialiserte kompetansen brukes på rett sted til rett tid og at den vedlikeholdes og oppdateres i takt med faglig og teknologisk utvikling i helse- og omsorgstjenestene (KS, 2022).

Det blir ofte diskutert hvorvidt en spesialistgodkjenning kan bidra til å rekruttere sykepleiere. Om en spesialistgodkjenning for sykepleiere i seg selv er rekrutterende, er ikke dokumentert, men gode spesialistutdanningsløp og mulighet for å bruke og vedlikeholde ervervet kompetanse etter spesialistutdanningen, kan gi merverdi for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Sist faglig oppdatert: 16. juni 2023