Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.6Utdanning av spesialsykepleiere i noen utvalgte EØS-land og UK

Internasjonalt finner man sykepleiere i avanserte roller i flere land. Det er ulikheter i hvor langt man har kommet i utviklingen av disse sykepleierrollene og hvor selvstendige sykepleierne i disse utvidede rollene får praktisere. Vår kartlegging viser at det stor ulikhet i lengden og antall studiepoeng som kreves for å kunne kalle seg spesial- og/eller spesialistsykepleier innen aktuelle fagområde i de ulike landene. Kartleggingen viser også at det er relativt få som har offentlig myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere.

En eventuell innføring av offentlig spesialistgodkjenning for flere sykepleiergrupper vil kunne utløse rett til spesialistgodkjenning av sykepleiere utdannet i EØS og land utenfor EØS. EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (direktiv 2005/36/EF) gir yrkesutøvere som er utdannet og har rett til å utøve yrket i en annen EØS-stat, rett til å få anerkjent sine yrkesmessige kvalifikasjoner og til å utøve yrket i øvrige EØS-stater. Dette gjelder også selv om utdanningene er på ulike nivåer med hensyn til lengde og innhold. Se også kapitel 5.6 for utdypende informasjon om EØS-rettslige konsekvenser.

Tabell 3 oppsummerer utdanning og regulering av spesialsykepleiere i noen utvalgte EØS-land og UK. For utdypende informasjon henvises det til vedlegg 3.

Land

Mastergrad 120 stp.

Videreutdanninger

Krav til yrkeserfaring

Krav om dokumentert vedlikehold av spesialkompetanse

Myndighets-

godkjenning av spesialistkompetanse

Sverige

-

Min. 1. årlig videreutd.

Fremgår ikke av sidene til Socialstyrelsen

Fremgår ikke av siden til Socialstyrelsen

Ja -Socialstyrelsen, men kun for sykepleier med utdanning fra utlandet

Danmark

 

Egne spesialsykepleier-

utdanninger 60 – 90 stp.

Ja

Fremgår ikke av siden til Styrelsen for Pasientsikkerhed

Ja - Styrelsen for Pasientsikkerhed

Island

Ja

-

Ja

Fremgår ikke av siden til Embætti landlæknis

Ja - regulert i egen forskrift

Finland

Eget APN studie 120 stp.

-

-

-

Ikke offentlig regulert spesialisttittel

Nederland

2- eller 3-årig Master Advanced Nursing Practice (MANP)

 

Ja

Ja

Ja – registreres I Verpleegkundig Specialisten Register

Frankrike

Ulike lengde mht. krav til teoretisk og klinisk praksis i utdanningene.

Ja

Fremgår ikke av sidene til Devenir - infirmiere

Ja – Diplôme d'Etat for spesialsykepleiere tildeles av Ministere chargé de la santé

Tyskland

Har mulighet for å spesialisere seg allerede i grunnutdanning. Det tilbys også videreutdanninger og mastergrader for sykepleiere med bachelorgrad

-

-

Ikke offentlig regulert spesialisttittel

UK

Advanced practice nursing (APN) utdanning på masternivå

+

Clinical specialist nurses

Ja

-

Ikke offentlig regulert spesialisttittel eller beskyttet tittel, men APS sykepleier må være registeret i The Nursing and Midwifery Council for å kunne praktisere

Polen

Har mulighet for å spesialisere seg allerede i grunnutdanning. Det tilbys også videreutdanninger og mastergrader for sykepleiere med bachelorgrad

-

-

Ikke offentlig regulert spesialisttittel

Siste faglige endring: 16. juni 2023