Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Veien videre

Det er i denne rapporten foreslått ni hovedtiltak som forslag til oppfølging for å sikre medisinsk undersøkelse i Statens barnehus av barn og unge mistenkt utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Hvert hovedtiltak inneholder igjen flere anbefalinger og forslag til hvordan oppfylle hovedtiltaket. Tiltakene er beskrevet i prioritert rekkefølge. Flere av tiltakene vil være nødvendig å løse for å sikre et tverrfaglig tilbud i Statens barnehus med hensyn til barnets beste. For at arbeidet med revisjon av felles retningslinje skal være produktivt og gi ønsket effekt på tilbudet i Statens barnehus, er det samtidig å foretrekke at enkelte utfordringer er løst og tilhørende tiltak gjennomført før det arbeidet ferdigstilles.

I oppdragsteksten vises det til revisjon av Felles retningslinjer, og Helsedirektoratet vil i det arbeidet blant annet løfte temaer som ikke er inkludert i denne rapporten. Blant aktuelle tema er sårbare voksne og barn med funksjonsnedsettelser, klinisk rettsodontologisk og ordinære tannlegeundersøkelser, klinisk rettspsykiatriske og ordinære psykisk helse undersøkelser og minoritetsperspektivet. I tillegg følger Helsedirektoratet opp arbeidet med etablering av nytt barnehus i Finnmark, med særlig fokus på det samiske perspektivet.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022