Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Begrepet matvert

Matvert er i dag ikke en formalisert eller etablert funksjon. Ulike institusjoner og kommuner bruker ulike benevnelser på funksjoner eller roller som i større eller mindre grad ivaretar matfaglige oppgaver, eksempelvis husvert, måltidsvert, postvert, husmor, servicevert, kostvert, assistent, matkontakt eller matvert. Det er ikke entydig hvilke oppgaver ansatte med slike benevnelser eller funksjoner forventes å ivareta og i hvilken grad funksjonen krever visse kvalifikasjoner. Eksempler på grupper som i dag fyller de ovennevnte benevnelsene, er kokker, helsefagarbeidere, sykepleiere, miljøterapeuter, vernepleiere, annet sosial- og helsefaglig personell, ufaglærte/assistenter, pensjonister og frivillige.

Begrepet matvert er i all hovedsak brukt om personer som arbeider på sykehjem eller en annen heldøgns helseinstitusjon, og som har ansvar for å tilberede og servere mat til brukerne, ivareta matsikkerhet og sørge for at måltidet blir en hyggelig opplevelse for brukerne (matomsorg). En matvert kan også ha ansvar for å hjelpe til med å tilberede eller koordinere matlagingen med kokken eller annet kjøkkenpersonale. I tillegg kan en matvert i samarbeid med helsepersonell bidra til at menyen tilpasses beboernes spesielle behov og preferanser. Det er lite erfaring fra bruk av matverter eller lignende utenfor institusjoner.

Siste faglige endring: 15. mars 2024