Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.5Dokumentasjon og vurdering av realkompetanse

Realkompetanse er praktisk erfaring tilegnet gjennom for eksempel skole, kurs, arbeidserfaring og fritidsaktiviteter. Dette er kompetanse som kan være relevant for det utdanningstilbudet en voksen tilbys. Alle voksne som tilbys videregående skole gjennom voksenopplæring skal få sin realkompetanse vurdert slik at opplæringstilbudet blir tilpasset behovet han eller hun har.

I 2019 var rundt 2 prosent av nye studenter på universitet og høyskoler registrert med realkompetanse som opptakskompetanse i de aller fleste landsdelene, foruten Nord-Norge hvor andelen var over 4 prosent[63]. Det er en generell trend at andelen studenter med realkompetanse avtar med alder, hvor aldersspennet mellom 30 og 34 år utgjorde den største andelen av nye studenter med realkompetanse i 2019 (Ibid.).

Det er utviklet retningslinjer og maler for enkeltvedtak knyttet til realkompetansevurdering[64]. Kommunen har ansvar for realkompetansevurdering av voksne i grunnskole og fylkeskommunen har ansvar for det i videregående opplæring.

 

 

[1] Moafi H. og Sundberg K. (2021) Rapport 2021/6 Veiene inn til høyere utdanning. Tilgjengelig her: https://www.ssb.no/en/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/444448?_ts=17747f1a5f8

[2] Utdanning.no (2021) Realkompetanse. Tilgjengelig her: https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/realkompetanse

Siste faglige endring: 12. desember 2023