Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.4Behovet for et felles opplæringsprogram

I delrapport Hvem er gruppen ansatte uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning i brukerrettet kommunal helse- og omsorgstjeneste? ble kartleggingen av personellet uten helse- og sosialfaglig utdanning presentert. I den vises det at gruppen er uensartet og at det vil kreve en bredde av tiltak for å adressere behovet for kvalifisering.

I oppdraget blir det etterspurt en vurdering av behovet for et felles opplæringsprogram for ansatte uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning. Konklusjonen basert på gjennomgangen av hvem de ansatte er (jf.kap.3), mulige kvalifiseringsløp og virkemidler som eksisterer allerede (jf.kap.6 og 7), så er Helsedirektoratets konklusjon at opplæringskurset Dette må jeg kunne videreutvikles med et særlig fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten. Kurset anbefales å anvendes som et førstevalg for et eventuelt felles opplæringsprogram.

Kurset er en introduksjon til helse- og omsorgsarbeid. Det består av 4 moduler, totalt 7 timer[99]. Et kort og intensivt opplæringsprogram som gir en innføring i emner den ansatte bør ha kunnskap om for å arbeide med eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Deltakeren får et minimum av faglig basiskunnskap og et grunnlag for videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til primærhelsetjenestens opplæringstilbud. Kurset er beregnet på nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen helse- og omsorgstjenesten. Kurset er tilgjengelig på nett[100], og finnes både i kurshefte og på e-læring, noe som også gir god tilgjengelighet og fleksibilitet både for kursdeltager og arbeidsgiver.

 

[1] Nasjonalt senter for Aldring og helse (2022). Dette må jeg kunne – Er du ny, eller trenger du en oppdatering? Tilgjengelig her: https://www.aldringoghelse.no/kompetanseheving/dette-ma-jeg-kunne/ 

[2] Nasjonalt senter for Aldring og helse (2022). Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid. Tilgjengelig her: https://www.aldringoghelse.no/kompetanseressurser/introduksjon-til-helse-og-omsorgsarbeid/

Siste faglige endring: 12. desember 2023